Viza

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének új feltétele:


hogy az igénybe vevő a személyazonosító okmányát bemutassa a szálláshely-szolgáltatónak annak érdekében, hogy annak adatait a VIZA rendszerben rögzíteni lehessen! A jogszabály alapján az okmány bemutatásának hiányában a szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A VIZA rendszerbe adatok továbbítására a szálláshely-szolgáltató 2021. szeptember 1. napjától köteles.

A szálláshely-szolgáltatót törvény kötelezi arra, hogy a vendég érkezésekor a vendég személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányán lévő adatokat okmányolvasóval a szálláshelykezelő szoftverében rögzítse. A szálláshely-szolgáltatás egy polgári jogi megállapodás alapján történik, amely a szálláshely-szolgáltató és a vendég között jön létre. Amennyiben a vendég nem mutatja be az okmányait a szálláshely-szolgáltatónak, szálláshely-szolgáltatás megtagadása kötelező a szolgáltató részéről, a szálláshely-szolgáltatónak nincs mérlegelési jogköre, ebben az esetben a vendég az, aki nem teljesíti a megállapodásból őt terhelő kötelezettséget!

Az MTÜ jogi álláspontja szerint ez az eset megfelel annak, amikor a vendég nem jelenik meg a szálláshelyen a szolgáltatás kezdő időpontjában. Arra az esetre tehát, ha a vendég nem mutatja be az okmányait, a szerződésszegés általános szabályai, illetve a szállás lemondásának szabályai alkalmazandóak. A lemondásra vonatkozó szabályokról – arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás árának mekkora részét kell megfizetnie a vendégnek – a felek általános szerződése feltételek keretében a honlapon megjelenő, a szálláshelyen kifüggesztett, a közvetlen foglalás esetén a válasz emailben feltüntetett szabályok szerint állapodnak meg egymás között.


Lemondási feltételek:


Az érkezés napján a házat 14.00 órától foglalhatják el a vendégkönyv kitöltése, az okmányok beolvasása és a VIZA rendszerben történő rögzítése, valamint a szoba árának kifizetése után!
Az MTÜ jogi álláspontja szerint ez az eset megfelel annak, amikor a vendég nem jelenik meg a szálláshelyen a szolgáltatás kezdő időpontjában. Arra az esetre tehát, ha a vendég nem mutatja be az okmányait, a szerződésszegés általános szabályai, illetve a szállás lemondásának szabályai alkalmazandóak.
Az érkezés előtti 14. napig (a lefoglalás időpontjától függően) díjmentesen lemondható a megrendelt szobafoglalás. Kiemelt időszakok, illetve egyedi csomagok esetében a lemondási feltételek ettől eltérhetnek. 14 napon belüli lemondás esetén a foglaló nem kerül visszafizetésre.
A foglaló mértéke 50%, mely postai csekken, szépkártyáról illetve átutalással teljesíthető. Fel nem használt foglaló visszafizetésére nincs lehetőség késői lemondás esetén, illetve a személyazonosító okmányát bemutatásának megtagadása esetén!

A vendéget a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet kötelezi arra, hogy okmányát bemutassa a szálláshely-szolgáltatónak. „34. § (1) Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon − felhívásra − bemutatni, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor, illetve az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.”

A jogszabály nem tesz különbséget életkor alapján a vendégek okmánybemutatási kötelezettségére vonatkozóan. Ezért minden vendég azonosítására be kell mutatni a fényképes okmányt érkezéskor. A személyi igazolvány igénylése gyermekek számára nincs életkorhoz kötve. Amennyiben Ön vagy az Önnel együtt utazók az utazás megkezdésekor nem rendelkeznének érvényes személyazonosító okmánnyal, javasoljuk, megfelelő időben tekintsék át a magyar személyazonosító okmányok kiadása, cseréje, pótlása feltételeit a Kormányablakok információs oldalán, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szálláshelyre érkezéskor minden utazó érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkezzen!

Magyar állampolgárságú vendég azonosítására személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél is elfogadható. Az Európai Unióból érkező vendégektől a személyi igazolvány és az útlevél fogadható el. Harmadik országból érkező vendégtől kizárólag az útlevél fogadható el személyi azonosításra és okmányolvasásra.

A VIZA egy mozaikszó, a Vendég Információs Zárt Adatbázis elnevezés kezdőbetűinek összeolvasásával keletkezett. A VIZA a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H § szerinti turisztikai tárhelyszolgáltató által biztosított tárhely, így ahol a vonatkozó turisztikai jogszabályok tárhelyet említenek, azon a továbbiakban, a teljes honlapon a VIZA rendszert értjük. A személyes adatok kezeléséről szóló, európai uniós egységes ún. GDPR szabályozás rendelkezései szerint nem az adatok gyűjtése vagy tárolása vált tilossá. A szabályozás újdonsága abban rejlett, hogy az adatok birtokosának tudatában kell lennie, és valós cselekvéssel hozzá kell járulnia ahhoz, hogy bizonyos személyes adatait egy adott folyamat során kezeljék. A vendégek okmányának beolvasása, és az azon lévő adatok tárolása a VIZA rendszerben nem ütközik jogszabályba, sőt, törvény írja elő. A törvény az adatok kezelésével összefüggő kötelezettségekkel szemben is egyértelműen fogalmaz: „A turisztikai tárhelyszolgáltatónak az üzemeltetés során biztosítani kell a tárhelybe bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.” A VIZA rendszer adatkezelési tájékoztatója a vizainfo.hu oldalon olvasható. A szálláshelyeknek egyéni adatkezelési tájékoztatóval kell rendelkezniük. A szálláshely-szolgáltató tárolja a szálláshelykezelő szoftverében a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevőnek a jogszabályban meghatározott adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig. Ezek az adatok a szálláshelykezelő szoftverből titkosítottan kerülnek a VIZA rendszerben rögzítésre. A jogszabályban megfogalmazott érdekből csak a szálláshely-szolgáltató számára előírt tárolási ideig van lehetőség a felhasználásra. A VIZA rendszer jogszabályi felhatalmazás alapján kizárólag a szálláshely-szolgáltató azonosítása céljából a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól veszi át az egyes szálláshelyek név és címadatait, más irányú adatkapcsolat nincs a két rendszer között. A rendőrség a VIZA rendszer adatain a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, a körözési eljárás lefolytatása érdekében végezhet célzott keresést egy konkrét adatsorra vonatkozóan, de a VIZA rendszer teljes adattartalma a rendőrség számára sem ismerhető meg. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltató és a kulcsszolgáltató számára az adatok szintén nem megismerhetőek, abba betekintési jogosultsága és technikai lehetősége egyik érintett szervezetnek sincs.